Добро дошли!

Овај сајт намењен је пре свега мојим садашњим и бившим ученицима, али није искључиво да на овим страницама може још неко да нађе нешто што му може бити од користи.

На страницама блога могу се пронаћи чланци и нека упутства за:

Страница AutoCAD садржи кратка упутства за коришћење ово моћног програма. Материја везана за AutoCAD односи се на 2D цртање

Страница Autodesk Inventor садржи кратка упутства за коришћење ово моћног програма. Материја везана за Autodesk Inventor односи се на 3D моделирање. На овој страници могу се преузети нека упутства.

На овој страници можете пронаћи материјал за наставу, матурски и завршни испит..

На овом сајту биће речи и о компјутерској графици. Предмет компјутерска графика слушају ученици другог разреда занимања „Машински техничар за компјутерско конструисање“ и „Техничар за компјутерско управљање“. С обзиром да се компјутерска графика доста спомиње у рачунарству у даљем тексту биће укратко објашњено шта је то компјутерска графика?

Компјутерска графика је посебна дисциплина рачунарства која се бави компоновањем, представљањем и приказивањем графичких објеката помоћу рачунара. Графички објекти формирају се помоћу рачунара у облику алфанумеричких знакова, специјалних симбола, равних или кривих линија или сенчених површина. У главне задатке рачунарске графике спадају:

– креирање – компоновањем (унутар рачунара) објеката у слике,
– визуелизација – представљање објеката,
– модификација – трансформација слике и
– идентификација  представљених информација.

Посебан облик рачунарске графике је интерактивна рачунарска графика (interactive computer graphics), при коме корисник управља форматом, величином или бојом слике на монитору (display), уз помоћ интерактивних уређаја (нпр. миша, светлосне оловке, таблета итд.). Тај облик рачунарске графике често се краће назива интерактивна графика (interactive graphics).

Comments are closed.