АutoCAD

Садржај:

 1. Увод о AutoCAD-у
 2. Корисничи интерфејс AutoCAD-а
 3. Први кораци
 4. Коришћење чаробњака (Use a Wizard)
 5. Линија падајућих менија или линија панела са командама
 6. Подешавање помоћних функција
 7. Формирање слојева (Layer) и врсте линија
  – Layer Properties Manager
 8. Адресирање координата тачака
  – Апсолутне координате
  – Релативне координате
  – Поларне координате
 9. Команде за цртање
 10. Шрафирање – команда HATCH
 11. Котирање
 12. Израда блокова и атрибута

Кликом на банер испод текста отвара се чланак са сликама које се могу користити за проверу знања и вежбање пројекција у AutoCAD-у, или пак за почетак рада са програмом Autodesk Inventor.

Лако Слике са овом ознаком спадају у лакше за цртање
Средње тешке Слике са овом ознаком спадају у средње тешке за цртање
Тешке Слике са овом ознаком спадају у теже за цртање

Слике за вежбање

Comments are closed.