Адресирање координата тачака

За одређивање положаја тачке у AutoCAD-у користимо Декартов правоугаони координатни систем. Другим речима, баратамо подацима који одређују растојање између координатног почетка и неког елемента цртежа. У већини случајева координатни почетак се налази у доњем левом углу екрана, али се по потреби може позиционирати и на неко друго место.

Координатни почетакИзглед координатног почетка код AutoCAD-a 2012

Праћење координата током рада је на статусној траци. Овај приказ нам помаже да видмо где се налази курсор у том тренутку и које су његове координате и даје информације о растојању и о правцу премештања или копирања објеката.

Праћење координата

Правоугли координатни систем положај тачке у правоугаоном координатном систему изражавамо њеним растојањем у односу на координатни почетак мерено по правцима координатних оса. При томе се уноси податак у одблику X, Y координатног израза код кога зарез користимо за раздвајање X од Y координате, а тачку као ознаку за децимално место.

Пример означавања координата и децималног броја:

50, 80 – представља координате тачке у координатном систему Х, Y
50. 80 – представља децимални број

Одређивање полочаја тачака у радном простору врши се дефинисањем вредности координата (Х, Y) у координатном систему.

За одређивање положаја тачака у радном простору користе се:

  1. Апсолутне координате (Х, Y);
  2. Релативне координате (@ X, Y) и
  3. Поларне координате (@ растојање, < угао).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *