Котирање – AutoCAD

Пре почетка котирања потребно је да се подесе основни параметри котирања према правилима техничког цртања. Подешавање параметра котирања или стила за котирање врши се командом dimstyle или кликом на уконицу. Након тога отвара се прозор који је приказан на слици 1. Овај прозор се сатоји из три целине: на левој страни се налази поље styles и ту видимо већ постојеће стилове за котирање, у средини је поље које нам приказује умањени цртеж са подешеним стилом за котирање и десно се налази неколико дугмета, од којих су за нас битна следећа три,

clip_image002clip_image004

Слика 1. Прозор за креирање новог стила

Кликом на дугме New отвара се нови прозор слика 2. у коме ми у пољу New Style Name уписујемо назив новог стила нпр. STANDARD.

clip_image006

Слика 2. Прозор за задавање имена новом стилу

Након задавања имена стилу кликнемо на дугме Continue и отвара нам се нови прозор у коме вршимо подешавања за котирање слика 3.

clip_image008

Слика 3. Изглед прозора New Dimension Style са отвореном картицом Lines and Arrows

У прозору New Dimension Style вршимо подешавања за котирање. Овде можемо уочити шест картице и то:

 1. Lines and Arrows
 2. Text
 3. Fit
 4. Primary Units
 5. Alternate Units
 6. Tolerances

Изглед картице Lines and Arrows приказан је на слици 3. У овом пољу подешавамо изглед главних и помоћних котних линија и изглед котне стрелице.

clip_image010

Слика 4. Изглед прозора New Dimension Style са отвореном картицом Lines and Arrows

1. подешавање главне котне линије
2. подешавање растојања код паралелног котирања
3. искључивање половине главне котне линије
4. подешавање помоћних котних линија
5. препуст помоћне котне линије преко главне котне линија
6. одстојање котног броја од главне котне линије
7. искључивање помоћне котне линије
8. показује нам тренутне промене
9. подешавање котне стрелице
10. величина котне стрелице
11. подешавање маркера унутар круга

clip_image012

Слика 5. Прозор Dimension Style са отвореном картицом Техт за подешавање

1. Подешавање стила котног текста
2. Подешавање текста на котној линији
3. Подешавање поравнања текста

clip_image014

 

Слика 6. Поље Техт Appearance у оквиру подешавања текста

1. Подешавање стила котног текста
2. Подешавање боје котног текста
3. Подешавање висине котног текста
4. Подешавање оквира око котног текста

clip_image016

Слика 7. Поље Text Placement у оквиру подешавања текста

1. Вертикално подешавање текста
2. Хоризонтално подешавње текста
3. Растојање котног текста од котне линије

clip_image020

 

Слика 8. Хоризонтално подешавање котног текста

У центру котне линије
Уз прву помоћну котну линију
Уз другу помоћну котну линију
Изнад прве помоћне котне линије
Изнад друге помоћне котне линије

У пољу Text Alignment треба да буде чекирано поље Aligned with dimension line што значи да котни текст треба да се поставља паралелно са линијама објекта

clip_image022

Слика 9. Палета Dimension са алатима (командама за котирање) за котирање

 • Linear Dimension – хоризонтално и вертикално котирање
 • Aligned Dimension – неортогонално котирање или котирање где кота прати закошење објекта
 • Radius Dimension – котирање радијуса
 • Diametar Dimension – котирање пречника
 • Angular Dimension – котирање углова и угловне коте
 • Baseline Dimension – парелелно котирање
 • Continue Dimension – редно котирање
 • Quick Leader – показна линија тј. линија која повезује напомене са објектом који се означава
 • Tolerance – геометријске толеранције
 • Center Mark – омогућава постављање (приказ) центра круга или кружног лука
 • Dimension Edit – промена котног текста као и положаја помоћних котних линија
 • Dimension Text Edit – промена положаја котног текста
 • Dimension Update – ажурирање димензија
 • Dimension Style – стилови котирања

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *