Машински техничар за компјутерско конструисање

Савремено занимање машинске струке. По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити оспособљен за: обликовање и техничко дефинисање машинских елемената и конструкција, моделирање стандардних и нестандардних машинских елемената, моделирање машинских склопова и конструкција, генерисање техничке документације. Ученици у току школовања користе савремене програмске пакете (AutoCAD, Autodesk Inventor, InventorCAM, MasterCAM, ArtCAM) …

ОПШИРНИЈЕ