Упутство (Tutorial) за InventorCAM

InventorCAM_стругање је модула за брзу и ефикасну припрему програма за CNC стругове. InventorCAM_стругање је пакет, који се након инсталације интегрише у радно окружење програма Inventor, са моћним библиотекама алата и техникама за брзо и ефикасно пројектовање путање алата код стругања. InventorCAM пружа функционалност за широк спектар машина. Кратко упутство за коришћење овог прогама …

ОПШИРНИЈЕ

Питања из предмета Пројектовање технолошких система

Да ли на КУ стругу можемо да вршимо спољашње и унутрашње стругање? Објаснити разлику између брзог и радног хода код стругања, Како се деле КУ стругови? Како се деле КУ стругови према броју управљаних оса? Објаснити револвер КУ стругове, Главни делови КУ стругова, Преносник, главно вретено и стезна главa, Погонски …

ОПШИРНИЈЕ