Електротехничар мултимедија

MultimedijaЈедан од најатрактивнијих образовних профила у средњим стручним школама. Карактерише га велики број разноврсних практичних знања и вештина које ученици стичу.

Неки од послова којима за које су ученици осбособљени након школовања су:

 • Одржавање дигиталних и аналогних аудио и видео уређаја (камере, камкордере, ТВ пријемнике и мониторе, аудио и видео плејере и др.),
 • Рад у радио и ТВ центрима и студијима (рад са камером, контрола светла, тонска режија итд.),
 • Постављање и одржавање интерне, сателитске и кабловске телевизије и обављањепослова провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга,
 • Примена савремених софтверских мултимедијалних алата у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, рекламе) графичком и WЕБ дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима,
 • Обављање и послова у области видео надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустрији, саобраћају, медицини.

Након завршетка школовања ученици имају проходност ка свим техничким факултетима.

Настава из свих предмета се остварује у савремено опремљеним мултимедијалним учионицама. У трећем и четвртом разреду из уже-стручних предмета одељење се дели у групе, чиме се подиже квалитет наставе. Вежбе из стручних предмета изводе се упосебном  делу за овај образовни профил, са савременим рачунарима и ТВ  студиом.

Неки од уже-стручних предмета су у оквиру којих се ученици оспособљавају за знања и вештине су:

 • Информационо-комуникационе технологије,
 • Мултимедијални сервиси,
 • Примењена аудио и видео техника,
 • Производња мултимедијалног садржаја,
 • Софтверски мултимедијални алати,
 • Пројектовање и израда техничке документације

Comments are closed.