Електротехничар рачунара

Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара или реализацијом програма на рачунару. Живимо у време експанзије рачунара. Elektrotehnicar racunaraОни налазе примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно.

Могућности запошљавања су веома велике јер практично рачунари се користе свуда. Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:

 • Рад са оперативним системом windows,
 • Рад у програмском пакету MS office-а,
 • Рад са програмима за цртање електричних шема (AutoCAD,Protel),
 • Рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Elektronic Worcbench),
 • Рад са програмским језицима (Pascal, C, C++,Visual C, C#),
 • Рад са базама података (SQL),
 • Монтажа рачунара , уочавање и отклањање проблема и кварова у рачунарском систему, инсталација оперативног система, апликативног софтвера и периферног урађаја,
 • Повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже

Послови које електротехничар рачунара може обављати су:

 • у обради најразличитијих података,
 • у електроиндустрији,
 • у рачунским центрима,
 • у рачуноводству,
 • у вођењу различитих процеса у индустрији,
 • у свим областима научних истраживања,
 • у медицини,
 • у фирмама које се баве сервисом или продајом рачунара,
 • у трговини итд.

Comments are closed.