Механика

Задатак – Тежиште хомогене линије Задатак – Тежиште хомогене раванске фигуре Примери урађених задатака – Тежиште хомогене раванске фигуре Примери урађених задатака – Папос – Гулдинове теореме Шаблони за први графички рад – ТЕЖИШТЕ Пример графичког рада – ОДРЕЂИВАЊЕ ТЕЖИШТА РАВАНСКЕ ФИГУРЕ – АНАЛИТИЧКА И ГРАФИЧКА МЕТОДА Питања и одговори …

ОПШИРНИЈЕ